Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
  • Mehrab albomu - Bəzilərinə görə “mehrab” sözünün kökü “hərb” felindən (döyüşmək mənasında) götürülüb. Deməli, mehrab həm “döyüş meydanı” mənasındadır, həm də “Şeytanla döyüş yeri”nə işarədir. Bu mənanı Peyğəmbərin (s) bir hədisi ilə əlaqələndirirlər.
  • 2017-02-28 04:02 PM

Bütün hüquqlar qorunur.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah