Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
Proqram Ekspert Zaman Müddəti Dil Açıqlama
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
02:30
Bakı
03:30
Moskva
02:30
00:14 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
03:30
Bakı
04:30
Moskva
03:30
00:14 AZ
Gənclər üçün əqidə dərsləri
Samirra vaxtı ilə
04:30
Bakı
05:30
Moskva
04:30
00:15 AZ
Omid yeri
Samirra vaxtı ilə
05:30
Bakı
06:30
Moskva
05:30
00:15 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
06:59
Bakı
07:59
Moskva
06:59
00:42 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
07:56
Bakı
08:56
Moskva
07:56
00:31 AZ
Cümə Xütbələri
Samirra vaxtı ilə
13:43
Bakı
14:43
Moskva
13:43
00:38 AZ
Məhdəviyyət
Samirra vaxtı ilə
15:00
Bakı
16:00
Moskva
15:00
00:39 AZ
Xoşbəxt həyat
Samirra vaxtı ilə
16:14
Bakı
17:14
Moskva
16:14
00:32 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
17:27
Bakı
18:27
Moskva
17:27
00:22 AZ
Hidayət çırağı
Samirra vaxtı ilə
17:59
Bakı
18:59
Moskva
17:59
00:29 AZ
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
18:42
Bakı
19:42
Moskva
18:42
00:15 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
20:00
Bakı
21:00
Moskva
20:00
00:46 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
21:00
Bakı
22:00
Moskva
21:00
00:38 AZ
Proqram Ekspert Zaman Müddəti Dil Açıqlama
Cümə Xütbələri
Samirra vaxtı ilə
01:42
Bakı
02:42
Moskva
01:42
00:38 AZ
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
02:41
Bakı
03:41
Moskva
02:41
00:15 AZ
Məhdəviyyət
Samirra vaxtı ilə
03:29
Bakı
04:29
Moskva
03:29
00:39 AZ
Xoşbəxt həyat
Samirra vaxtı ilə
04:43
Bakı
05:43
Moskva
04:43
00:32 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
05:56
Bakı
06:56
Moskva
05:56
00:22 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
06:29
Bakı
07:29
Moskva
06:29
00:46 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
07:29
Bakı
08:29
Moskva
07:29
00:38 AZ
Ümid
Samirra vaxtı ilə
08:30
Bakı
09:30
Moskva
08:30
00:26 AZ
Hidayət çırağı
Samirra vaxtı ilə
09:30
Bakı
10:30
Moskva
09:30
00:29 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
14:30
Bakı
15:30
Moskva
14:30
00:16 AZ
Quran işğinda
Samirra vaxtı ilə
15:30
Bakı
16:30
Moskva
15:30
00:40 AZ
Gənclər üçün əqidə dərsləri
Samirra vaxtı ilə
16:32
Bakı
17:32
Moskva
16:32
00:14 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
18:00
Bakı
19:00
Moskva
18:00
00:33 AZ
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
18:42
Bakı
19:42
Moskva
18:42
00:15 AZ
Hidayət çırağı
Samirra vaxtı ilə
20:00
Bakı
21:00
Moskva
20:00
00:28 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
21:00
Bakı
22:00
Moskva
21:00
00:38 AZ
Proqram Ekspert Zaman Müddəti Dil Açıqlama
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
02:30
Bakı
03:30
Moskva
02:30
00:15 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
03:36
Bakı
04:36
Moskva
03:36
00:16 AZ
Quran işğinda
Samirra vaxtı ilə
04:29
Bakı
05:29
Moskva
04:29
00:40 AZ
Gənclər üçün əqidə dərsləri
Samirra vaxtı ilə
05:30
Bakı
06:30
Moskva
05:30
00:14 AZ
Hidayət çırağı
Samirra vaxtı ilə
06:40
Bakı
07:40
Moskva
06:40
00:28 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
07:50
Bakı
08:50
Moskva
07:50
00:38 AZ
Ümid
Samirra vaxtı ilə
08:31
Bakı
09:31
Moskva
08:31
00:26 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
09:27
Bakı
10:27
Moskva
09:27
00:33 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
14:30
Bakı
15:30
Moskva
14:30
00:13 AZ
Gənclər üçün əqidə dərsləri
Samirra vaxtı ilə
15:30
Bakı
16:30
Moskva
15:30
00:16 AZ
Furqan
Samirra vaxtı ilə
16:15
Bakı
17:15
Moskva
16:15
00:33 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
18:00
Bakı
19:00
Moskva
18:00
00:36 AZ
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
18:40
Bakı
19:40
Moskva
18:40
00:17 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
19:53
Bakı
20:53
Moskva
19:53
00:53 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
20:57
Bakı
21:57
Moskva
20:57
00:38 AZ
Proqram Ekspert Zaman Müddəti Dil Açıqlama
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
02:32
Bakı
03:32
Moskva
02:32
00:17 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
03:45
Bakı
04:45
Moskva
03:45
00:13 AZ
Gənclər üçün əqidə dərsləri
Samirra vaxtı ilə
04:45
Bakı
05:45
Moskva
04:45
00:16 AZ
Furqan
Samirra vaxtı ilə
05:30
Bakı
06:30
Moskva
05:30
00:33 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
07:00
Bakı
08:00
Moskva
07:00
00:53 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
08:13
Bakı
09:13
Moskva
08:13
00:38 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
09:24
Bakı
10:24
Moskva
09:24
00:36 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
14:30
Bakı
15:30
Moskva
14:30
00:12 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
16:16
Bakı
17:16
Moskva
16:16
00:22 AZ
Hidayət çırağı
Samirra vaxtı ilə
17:01
Bakı
18:01
Moskva
17:01
00:32 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
17:58
Bakı
18:58
Moskva
17:58
00:29 AZ
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
18:37
Bakı
19:37
Moskva
18:37
00:15 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
20:01
Bakı
21:01
Moskva
20:01
00:59 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
21:00
Bakı
22:00
Moskva
21:00
00:37 AZ
Proqram Ekspert Zaman Müddəti Dil Açıqlama
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
02:46
Bakı
03:46
Moskva
02:46
00:15 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
03:37
Bakı
04:37
Moskva
03:37
00:12 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
04:55
Bakı
05:55
Moskva
04:55
00:22 AZ
Hidayət çırağı
Samirra vaxtı ilə
05:40
Bakı
06:40
Moskva
05:40
00:32 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
07:29
Bakı
08:29
Moskva
07:29
00:59 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
08:28
Bakı
09:28
Moskva
08:28
00:37 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
09:31
Bakı
10:31
Moskva
09:31
00:29 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
14:30
Bakı
15:30
Moskva
14:30
00:15 AZ
Vilayət günəşi
Samirra vaxtı ilə
15:32
Bakı
16:32
Moskva
15:32
00:30 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
18:01
Bakı
19:01
Moskva
18:01
00:31 AZ
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
18:38
Bakı
19:38
Moskva
18:38
00:15 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
20:00
Bakı
21:00
Moskva
20:00
00:44 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
20:59
Bakı
21:59
Moskva
20:59
00:37 AZ
Proqram Ekspert Zaman Müddəti Dil Açıqlama
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
02:31
Bakı
03:31
Moskva
02:31
00:15 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
03:37
Bakı
04:37
Moskva
03:37
00:15 AZ
Vilayət günəşi
Samirra vaxtı ilə
04:40
Bakı
05:40
Moskva
04:40
00:30 AZ
Hidayət çırağı
Samirra vaxtı ilə
05:30
Bakı
06:30
Moskva
05:30
00:32 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
06:45
Bakı
07:45
Moskva
06:45
00:44 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
08:26
Bakı
09:26
Moskva
08:26
00:37 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
09:28
Bakı
10:28
Moskva
09:28
00:31 AZ
Qurani Kərimin təfsiri
Samirra vaxtı ilə
14:30
Bakı
15:30
Moskva
14:30
00:15 AZ
Umid yeri
Samirra vaxtı ilə
15:28
Bakı
16:28
Moskva
15:28
00:42 AZ
Gənclər üçün əqidə dərsləri
Samirra vaxtı ilə
16:44
Bakı
17:44
Moskva
16:44
00:15 AZ
Allaha doğru
Samirra vaxtı ilə
18:00
Bakı
19:00
Moskva
18:00
00:29 AZ
Fiqh saatı
Samirra vaxtı ilə
18:36
Bakı
19:36
Moskva
18:36
00:15 AZ
Hidayət çeşməsi
Samirra vaxtı ilə
20:00
Bakı
21:00
Moskva
20:00
00:47 AZ
Fəqihlərin İmamı ( İmam Sadiq ə )
Samirra vaxtı ilə
21:00
Bakı
22:00
Moskva
21:00
00:40 AZ
Proqram Ekspert Zaman Müddəti Dil Açıqlama
Bütün hüquqlar qorunur.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah